De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Training

Ons advies bij een assessment of organisatieonderzoek is een startpunt. Met behulp van onze trainingen werken uw medewerkers individueel of in teamverband aan onze ontwikkeladviezen. Onze trainingen zijn altijd mensgericht en effectgedreven.

Van zelfinzicht naar effectiviteit
Om persoonlijke effectiviteit en effectief leiderschap te vergroten, werken wij met de kracht van zelfinzicht. Op basis van een talentenanalyse en een uitgebreid terugkoppelgesprek met de trainer begint iedere deelnemer aan deze training met een goed inzicht in de eigen drijfveren en talenten. Lees meer

Personal branding
De tijd dat een professional zijn functie was, ligt ver achter ons. Heldere profilering draagt bij aan mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en meer tevreden medewerkers. Personal branding laat mensen reflecteren op wie ze zijn, willen zijn en hoe ze dat effectief naar buiten brengen. Lees meer

Masterclass loopbaanadviseurs
De meest recente inzichten uit de wetenschap en onze dagelijkse praktijk dragen wij graag over aan de loopbaan-adviseurs van onze opdrachtgevers. Lees meer

Leergang verandermanagement
De mens is van nature gehecht aan stabiliteit. Toch zijn organisaties steeds dynamischer. Hoewel we nog steeds spreken van een reorganisatie, is er daarna feitelijk zelden sprake van stabiliteit. In deze leergang bewandelen we de vier kwadranten van Quinn in vier kernvragen: waarom, wie, wat en hoe? Lees meer

Outputmanagement
De besliskracht in de organisaties komt lager te liggen om sneller en flexibeler in te spelen op ontwikkelingen. Wat betekent dat voor de managementstijl in uw organisatie? Outputmanagement zorgt voor sturing op gezamenlijke doelen door in te zetten op het creatief en innovatief potentieel van uw medewerkers en leidinggevenden.
Lees meer

Gerelateerd


© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton