De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Outputmanagement

De besliskracht in de organisaties komt lager te liggen om sneller en flexibeler in te spelen op ontwikkelingen. Wat betekent dat voor de managementstijl in uw organisatie? Outputmanagement zorgt voor sturing op gezamenlijke doelen door in te zetten op het creatief en innovatief potentieel van uw medewerkers en leidinggevenden.

Van taken naar verantwoordelijkheden
Bij succesvol outputmanagement delegeren leidinggevenden meer en krijgen medewerkers verhoogde bewegingsruimte. Hiervoor is het belangrijk dat leidinggevenden duidelijke kaders stellen zonder de bewegingsvrijheid van de teamleden in de weg te zitten. Psychologische en bedrijfsculturele elementen zijn bepalend voor het omarmen van deze werkwijze. Onze aanpak richt zich dan ook op deze aspecten. Wij onderzoeken welke aanknopingspunten de bedrijfscultuur en de huidige stijl van leidinggeven bieden om outputmanagement mogelijk te maken.

Outputmanagement maakt helder waar de verantwoordelijkheid van de een ophoudt en die van de ander begint. In veel organisaties waar wij komen, merken we dat leidinggevenden moeite hebben met “loslatend sturen”, zonder de regie te verliezen. Outputmanagement helpt om te bepalen waar het werk van het team of de organisatie toe moet leiden, concreet, verifieerbaar en inspirerend voor medewerkers om hun kwaliteiten en creativiteit te gebruiken.

Vragen rondom outputsturen pakken wij samen op met onze partner Output Academy.


© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton