De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Uw collectieve ambitie in 3 stappen

Hoe zorg je dat je menselijk kapitaal, je leiderschap en de organisatiecultuur aansluit bij de ambitie? Introducing het Leadership canvas: in één oogopslag duidelijk hoe de organisatiedoelen bereikt worden. Lees ook het blog van Jitze Reeder hierover op HRzone.

In iedere organisatie komt leiderschap ruwweg neer op de organisatie van A naar B brengen. De organisatie staat er op een bepaalde manier voor, en het leiderschap begeleidt de organisatie en iedereen daarin naar een toekomstideaal. Van het heden naar de toekomst, van ist naar soll. Dit is niet alleen een gegeven voor organisaties die willen veranderen, maar voor iedere gezonde organisatie die ergens naar streeft.

Vaak wordt bij het bepalen van een leiderschapsmodel voornamelijk gekeken naar de leidinggevende. De benodigde competenties worden bepaald, hier wordt een leiderschapsstijl aan gelinkt en de leiders worden geselecteerd of ontwikkeld. Vergeten wordt vaak dat leiderschap een sociaal construct is.

Het zou niet zozeer moeten gaan om de leidinggevende, maar om het unieke samenspel van individuen, de fase waarin de groep of de organisatie zich bevindt en de collectieve ambitie. Dit moet dus leidend zijn bij het vaststellen van hoe de leidinggevende rol wordt ingevuld. De leider is immers niet langer de sterspeler die het team vooruit trekt, maar de spelverdeler die van de anderen sterspelers maakt. De ene keer is iemand met de competenties van Louis van Gaal geschikt, de andere keer een Ronald Koeman.

Het Leadership Canvas

Om helder te krijgen wat van de leiders in een organisatie wordt verwacht, en welk gedrag effectief is, is een blauwdruk nodig van de organisatie in de ideale situatie: het Leadership Canvas.

Waar willen we heen?

Of het nu gaat om een team, afdeling of een organisatie. De gezamenlijke ambitie wordt steeds belangrijker. Die ambitie moet inspireren, energie geven en de groep constant vooruitstuwen!

Het vaststellen van deze ambitie begint bij het vaststellen van de missie, visie en ambitie. Er is veel geschreven over deze begrippen, ik houd deze indeling aan:

  • Visie: hoe zien wij de wereld? Hoe zien wij de markt? Vaak eindigend in de vaststelling in dat er iets ontbreekt, en dat is prettig voor de:
  • Missie: en wat gaan wij betekenen in de wereld?
  • Gevolgd door de ambitie: wat gaan wij met elkaar bereiken? Heel concreet: waar staan wij over 2-5 jaar?
  • Kernwaarden zijn een ander belangrijk onderdeel. Niet op een manier zoals ze nu in veel organisaties ingezet worden: een poster aan de wand en dan gaan we weer verder. Nee, als basis voor voorbeeldgedrag van leidinggevenden en onderdeel van het dagelijks gesprek.

Wie heb je daarvoor nodig?

In de volgende stap van het canvas, bewegen we naar de menskant. Wie zijn de mensen? Welke persoonlijkheden zijn er nodig en welke capaciteiten hebben zij? Door het opstellen van een mens-strategie wordt inzichtelijk hoe de werknemers zich moeten gaan verhouden tot het doel. En hoe de mensen die de menskracht willen vergroten daarop inzetten. Deze kant laat zien hoe jij de wereld ziet als werkgever. Hoe kijk je naar de arbeidsmarkt, diversiteit en zelfsturing? Je missie maakt duidelijk wat je wilt betekenen. Vervolgens schets je de ideale populatie die je nodig hebt om je doelen te bereiken. Aan de hand van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en culturele achtergrond, maar ook talenten en competenties. Je onderzoekt ook uit wat voor type mensen de organisatie moet bestaan, waar zij hun energie uit halen en waartoe ze in staat moeten zijn.

Het leiderschap

Nu duidelijk is waar je heen wilt en wie daarvoor nodig zijn, worden de kenmerken van het leiderschap bepaald. Welk soort leiderschap is nodig om deze mensen naar het doel te brengen? Het leiderschap vormt als het ware de lijm tussen de visie, strategie, populatie, cultuur en al het andere binnen de organisatie. Het gaat dan om de stijl en persoonlijkheid van de manager, of over gedelegeerd of gedeeld leiderschap. Maar ook in cyane organisaties of teams die holacratische principes omarmen, is het belangrijk te duiden welke rollen er opgepakt moeten worden. Centraal in deze stap staat de leiderschapsbelofte:

Kortom

Door het canvas in te vullen met sleutelfiguren in de organisatie wordt in één dag duidelijk welk leiderschap echt gaat helpen om de doelen van de organisatie te behalen. Maximaal menseffect op de collectieve ambitie! Bevlogen mensen die samenwerken aan wat belangrijk voor hen is!

Verder praten?

Wij horen graag hoe u komt tot een gezamenlijke ambitie. Bel Jitze Reeder of stuur hem een mail! Of download de volledige whitepaper hieronder.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Terug naar overzicht


© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton