De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Download nu onze whitepaper 'De Nieuwe Dienstverlener'

De wereld verandert steeds sneller. Die organisaties die De Nieuwe Dienstverlener belichamen weten zelfs in deze turbulente omgeving de klant centraal te stellen. Door het geven van autonomie, implementeren van nieuwe samenwerkingsvormen, leiderschap en cultuur blijven ze de klant op nummer één houden.

Meer weten? Vul dan hieronder uw naam en mailadres in en we sturen u de download-link voor het bestand direct toe!

De voorbode van zelfsturing

Succesvolle organisaties zetten in op een vraaggerichte werkwijze. Door de besliskracht binnen de organisatie laag te leggen, geef je de menselijke zelfstandigheid en diens vernuft het podium en blijf je behendig genoeg om in te springen op de constant veranderende klantvraag.

De kunst is echter niet om de autonomie te durven geven aan de werknemers, maar juist om de werknemers binnen je organisatie klaar te maken om de autonomie zelf te némen: empowerment. Want het is van het grootste belang dat ze nooit méér autonomie krijgen dan ze aankunnen. Je kunt dit vergelijken met een kind dat leert fietsen. Je haalt pas de zijwieltjes ervan af als je weet dat het kan fietsen.

‘Waarom doe je dit?’

Veel organisaties omarmen de principes van zelfsturing. De medewerkers kunnen het, ze mogen het, maar nu rijst de essentiële vraag: willen ze het? Voelen ze zich voldoende betrokken, identificeren ze zich met de organisatie en is het verantwoordelijkheidsgevoel er? Dit gevoel van verantwoordelijkheid vormt de kern van zelfsturende teams.

Zonder deze identificatie met het ‘waarom’ van de organisatie houden medewerkers zich al snel afzijdig en begraven ze zich enkel in hun eigen werkzaamheden. Excellente prestaties en echte klantgerichtheid ontstaan pas als je voor de volle 100% gaat staan achter ‘waarom’ je iets doet. Vraag je dus steeds af: waarom doen wij dit?

Waarom wordt cultuur vergeten?

Als je cultuur afpelt je uitkomt bij de gedeelde waarden in de organisatie. Iedereen houdt zich eraan. Niemand is zich er bewust van. Dit zorgt ervoor dat cultuur overal in verweven zit, van hoe je begroet wordt bij de balie tot hoe er in de bestuurskamer beslissingen worden genomen. Het zorgt er ook voor dat het voor de mensen in de organisatie een onbewust proces wordt: je gaat de wereld zien door je eigen ‘waardenbril’.

Je maakt organisatiecultuur juist grijpbaar en begrijpbaar door inzicht te geven in de waarden, motivatie, het leiderschap en de manieren van samenwerken. Het begint dus bij goed waarnemen: zet je bril af en kijk.

Leiderschap van een start-up?

Vaak wordt bij het bepalen van een leiderschapsmodel voor een organisatie voornamelijk gekeken naar de leidinggevende. De benodigde competenties worden bepaald, hier wordt een leiderschapsmodel aan gelinkt en de leiders worden naar dit prototype gevormd.

Vergeten wordt vaak dat leiderschap een sociaal construct is. Leiderschap gaat over de juiste persoon bij de collectieve ambitie. Deze moet dus leidend zijn bij het vaststellen van welke mensen je nodig hebt en hoe de leidinggevende rol wordt ingevuld. Om helder te krijgen wat van de leiders in een organisatie wordt verwacht, en welk gedrag effectief is, is een blauwdruk nodig van de organisatie in de ideale situatie: het Leadership Canvas.

 

Om dit bestand te downloaden vragen we om uw naam en e-mailadres. We sturen u de download-link voor het bestand direct toe.

 


© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton