De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Doe eens even het nieuwe normaal

Organisaties hechten er steeds meer waarde aan dat werknemers gezond, vitaal en wendbaar zijn. Duurzame inzetbaarheid en stresspreventie zijn hot topics. Door de intrede van COVID-19 neemt het belang hiervan naar verwachting alleen maar toe. Niet alleen de wereld en onze gezondheid, maar ook onze manier van werken wordt op de proef gesteld. Langzaamaan lijkt de bijkomende stress en onzekerheid  ons parten te spelen. Wij bij Lagerweij geloven dat het nu meer dan ooit cruciaal is om in te zetten op stresspreventie!

 

Voorkomen is beter dan genezen

Persoonlijke coaching in duurzame inzetbaarheid, vitaliteitsprogramma’s of iedere week een fruitkistje voor de medewerkers. Werkgevers stellen meerdere interventies tot de beschikking, allen met maar één doel: het gezond, vitaal en wendbaar houden van de medewerkers. Deze interventies passen bij de algemene trend in de maatschappij waarbij gezondheid, welbevinden en ziektepreventie steeds belangrijker worden. We verleggen de focus van geld en inkomen naar gezondheid en kwaliteit van leven. Dit is immers niet zo vanzelfsprekend als we vroeger dachten. Nieuwe kreten en campagnes zoals ‘zitten is het nieuwe roken’ en ‘van stress ga je eerder dood’ laten deze bewustwordingsslag zien. Onze mentale vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn ons grootste goed.

Deze verschuiving in paradigma wordt ook nog eens versterkt door de statistieken, zoals uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het TNO en het CBS. De laatste jaren zijn de verzuimcijfers gestegen tot wel 5,2%, de laatste 20 jaar zijn het aantal mensen met burn-out klachten verdubbeld, 44% van de werknemers vindt dat aanvullende maatregelen nodig zijn tegen werkstress en (voor diegenen die toch in euro’s willen rekenen) de verzuimkosten per medewerker zijn ook gestegen (11% stijging in 2018 in vergelijking met 2016). Niet alleen de bewustwording neemt dus toe maar ook de druk vanuit onze werkomgeving. En nu COVID-19 zijn intrede heeft gedaan is de verwachting dat de druk alleen nog maar verder opgevoerd zal worden.

De mentale impact van Corona

Sinds het begin van 2020 is er veel veranderd. De impact van COVID-19 is enorm. Mensen verliezen hun dierbaren en maken zich zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun geliefden. Tegelijkertijd zijn we op het gebied van werk, sociale omgang en vrijetijdsbesteding gedwongen tot een bizar psychologisch experiment. Denk alleen al aan hoe vreemd  het er nu al uit ziet als mensen op tv elkaar de hand schudden, iets wat tot negen maanden geleden nog de normaalste zaak van de wereld was. Deze tijd brengt bewuste en onbewuste gedragsverandering en daarmee ook enorme onzekerheid en stress met zich mee. Bij onze klanten merken wij dan ook dat deze stress steeds meer zijn tol gaat eisen.

In echt stressvolle situaties worden mensen teruggeworpen op drie mogelijke basisreacties: vechten, bevriezen of vluchten. Dit zag je ook terug in de eerste maanden van het jaar. Mensen schieten in de overlevingsstand en proberen om te gaan met de stress, onzekerheid, zorgen en problemen die ermee gepaard gaan. Of, mensen steken hun hoofd in het zand, ontkennen dat het wel echt zo erg allemaal is. Dit wordt gereguleerd door ons ‘reptielenbrein’. Dit is het oudste deel van onze hersenen en heeft maar één doel: overleven. Het zorgt voor onze voortplanting, vitale levensfuncties (zoals ademhaling en hartslag) en ons voortbestaan. Dit deel van je hersenen werkt instinctief en onbewust en denkt dus niet na. Je reptielenbrein neemt het bijvoorbeeld over als je in gevaar bent, want je wil immers overleven.

De eerste weken hebben mensen volledig in de overlevingsstand geleefd. Ons reptielenbrein had het voor het zeggen. Maar nu de eerste schokfase voorbij is neemt het ‘rationeel denkende’ deel van ons brein het weer over. Men gaat op zoek naar nieuwe manieren van werken en (samen)leven. Dat zie je terug in de bezoekregelingen voor geliefden in het verzorgingstehuis, zoom-meetings, online borrels en thuiswerken. Mensen zijn weerbaar en adaptief. Deze nieuwe wereld noemen we het ‘Nieuwe Normaal’.

Het ‘Nieuwe Normaal’

Een druk en sociaal weekend betekent twee online pubquizen en een online-koffie moment met een vriend. Andere mensen begroeten doe je met je elleboog en het is normaal dat je je collega’s al een halfjaar niet face-to-face hebt gezien (of voor de nieuwe medewerkers onder ons: nog nooit). Dit noemen we het Nieuwe Normaal. We hebben manieren en tussenvormen gevonden om toch nog invulling te kunnen geven aan onze behoeften en wensen. We zouden bijna vergeten dat het Nieuwe Normaal, eigenlijk helemaal niet zo normaal is. Zo’n plotselinge verschuiving in paradigma is al in geen decennia voorgekomen. Een explosieve toename in digitale communicatiemiddelen, een drastische vermindering in sociaal contact en restricties op wat wij als burger wel of niet mogen doen. Deze surrealistische en nieuwe wereld heeft impact op essentiële aspecten van ons leven en ons werk die ons tot ons maken. Los van de existentiële gevolgen die dit heeft (hoe geven wij invulling aan onze identiteit van ouder, vriend of collega) gaat dit ook op werkgebied tot stress en onzekerheid leiden en hier zijn al de eerste tekenen van zichtbaar. Om dit te snappen moeten we eerst weten hoe stress in elkaar steekt.

Werkstress

Een werkstressmodel dat wij bij Lagerweij veel gebruiken, is het Job Demands-Resources model (JDR model, Demerouti e.a. 2001). In dit model worden twee belangrijke elementen genoemd die invloed hebben op de stressreactie: werkeisen (job demands) en energiebronnen (job resources). Werkeisen zijn fysieke, sociale en organisatie gerelateerde aspecten van het werk die fysieke en/of emotionele moeite kosten zoals werkdruk, baanonzekerheid of werkconflict. Energiebronnen daarentegen zijn fysieke, sociale en organisatie gerelateerde aspecten van het werk die het volgende doen:

  1. helpen om werkdoelen te bereiken
  2. werkeisen verminderen
  3. persoonlijke groei en ontwikkeling stimuleren.

Als er een onbalans optreedt tussen de werkeisen en energiebronnen leidt tot dit stress. Dit leidt op termijn weer tot burn-out en gezondheidsklachten. Met name bij het uitblijven van energiebronnen zal het lichaam blijven vechten tegen de stressoren, dit vormt het uitputtingsproces. Als dit lang genoeg door gaat kunnen mensen letterlijk ziek worden van de stress. Hoewel uit onderzoek van het CBS blijkt dat vooralsnog de burn-out gerelateerde klachten nog redelijk stabiel blijven (17% van de werknemers), blijkt wel dat thuiswerkers maar liefst 2 keer zoveel concentratieproblemen ervaren als collega’s die op locatie werken. Zijn dit de eerste symptomen van het uitputtingsproces die hun intrede doen?

Blijf werkfit!

Aan de hand van het JDR model kunnen we voorspellen wat voor impact de Corona crisis gaat hebben op de (mentale) gezondheid en stress van onze werknemers. Kies willekeurig één van de werkeisen of energiebronnen en de kans is groot dat deze beïnvloedt wordt door deze hele situaties. Dit biedt op zijn beurt weer inzicht in de manieren hoe we hiermee om kunnen gaan.

Werkeisen

  • Duidelijkheid: door het vele thuiswerken is het scheppen van heldere verwachtingen en het tegengaan van onduidelijkheid en onzekerheid een uitdaging. Door in te zetten op communicatie, feedback en leiderschap kan deze onzekerheid worden tegengegaan.
  • (Baan)zekerheid: ook in de bredere loopbaan speelt onzekerheid een grotere rol. Steeds minder mensen zijn absoluut zeker van een baan door de economische gevolgen van de crisis. Dit is dan ook het moment om in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Leer medewerkers zelf de regie van hun loopbaan naar zich toe te trekken.
  • Werk-privé balans: door het vele thuiswerken wordt je wakker op je kantoor. Het is moeilijk om thuis en werk te scheiden. Tip: door buiten een rondje te lopen voor en na het werken kan je je brein voor de gek houden om dit onderscheid te maken.

Energiebronnen

  • Sociale steun: doordat thuiswerken de nieuwe norm is, zijn de lijnen met collega’s minder kort als voorheen. Het is belangrijk om voldoende overlegmomenten in je dag te bouwen, collega’s actief bij het werk te betrekken en soms ook gewoon even de telefoon op te pakken om bij een collega stoom af te blazen.
  • Relatie leidinggevende: veel mensen kunnen nu niet zomaar meer even bij de manager het kantoor inlopen. Als leidinggevende is het nu belangrijker als ooit om in contact te blijven met de medewerkers. Door sociale structuren in kaart te brengen en te onderzoeken waar en hoe deze verder geoptimaliseerd kunnen worden kunnen de lijnen weer korter worden.
  • Feedback: het feit dat je meer afgezonderd bent van je omgeving zorgt er ook voor dat je minder gemakkelijk feedback krijgt op je eigen handelen. En zo zijn er nog vele manieren hoe de Corona crisis zorgt voor hogere werkeisen en vermindering van de energiebronnen.

En hier liggen dan ook de kansen! Want als er één les is die wij mogen trekken uit het afgelopen jaar, dan is het dat de mens ongelofelijk wendbaar is. Door te identificeren welke energiebronnen veranderd zijn in het werk, kunnen we ook naar oplossingen toewerken om die energiebronnen weer kracht bij te zetten. Dit vraagt om persoonlijk leiderschap van iedere werknemer om zelf op zoekt te gaan naar nieuwe energiebronnen en ‘werkfit’ te blijven. Maar ook in vitaliteitstrajecten, persoonlijke coaching en andere HR trajecten kunnen hierop terug grijpen.

Het Nieuwe Normaal is dus helemaal niet zo normaal. Ons werk en onze energiebronnen zijn op de kop gegooid. Willen we gezond en bevlogen ons werk doen dan moeten die weer in balans zien te komen.

Interesse?

Laat dit nou net ook de visie én expertise van Lagerweij zijn. Graag helpen wij jullie fit 2021 in! Bel ons op 0348 48 49 50.

 

Terug naar overzicht


© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton