De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Een collega die jammerend over de grond kruipt

Een collega die jammerend over de grond kruiptEen collega die jammerend over de grond kruipt; het gevolg van aangeleerde hulpeloosheid. Als we het experiment van Martin Seligman mogen geloven, gebeurt dat voornamelijk bij te weinig feedback. Een tip voor zelfsturende teams: bekritiseer elkaar uit de misère!

Aangeleerde hulpeloosheid

Als mensen geen feedback krijgen omtrent hun handelen ontstaat het gevoel ‘geen controle’ te hebben over de situatie. Zonder enig idee of het vertoonde gedrag succesvol is of niet, resulteert dit in een staat van aangeleerde hulpeloosheid. Een collega die jammerend over de grond kruipt. Martin Seligman heeft dit verschijnsel aangetoond in zijn onderzoek en dit is sindsdien vele malen bevestigd. Seligman plaatste een hek om twee groepen honden en diende de honden elektrische schokjes toe. Bij sommige honden stopten de schokken als ze over het hek heen sprongen. Deze groep honden leerde dan ook gretig over het hek heen te springen als zij een schok kregen. Bij de andere groep honden stopten de schokken niet, ook niet als zij over het hek heen sprongen. Na verloop van tijd stelden deze honden zich passief en hulpeloos op: aangeleerde hulpeloosheid. Zij ondernamen geen actie meer om de schokken te stoppen. Doordat deze honden geen adequate feedback kregen omtrent hun handelen, leerden zij aan dat zij zelf geen invloed hebben op gebeurtenissen. Zelfs als de schokken op een gegeven moment wel zouden stoppen als zij over het hek springen, bleven zij jammerend over de grond kruipen. En dit kan dus ook op de werkvloer gebeuren.

Het belang van feedback

Met name in de omslag naar zelfsturende teams verandert de manier van feedback geven en krijgen drastisch. Waarbij voorheen de leidinggevende de nodige feedback en sturing gaf, zijn werknemers daar nu zelf verantwoordelijk voor. En dat is soms lastig. Alhoewel er op de werkvloer altijd wel enige terugkoppeling is over het al dan niet succesvol zijn van je handelen, moeten de werknemers hier onderling opeens ook aan bijdragen en elkaar durven aanspreken. Want dan pas kan men van elkaar leren welke manier van werken effectief is in het bereiken van bepaalde doelen. Deze feedbackcultuur komt er niet vanzelf, dat is hard werken. Voorkom dat aangeleerde hulpeloosheid ontstaat en werknemers jammerend over de grond kruipen: onderken het belang van feedback in zelfsturende teams!

Meer weten? Download hier gratis onze Whitepaper De Nieuwe Dienstverlener.

Terug naar overzicht


© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton