De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Hoe ontwikkel je een 'can do attitude'?

Hoe ontwikkel je een 'can do attitude'?Wendbare organisaties zijn succesvol omdat ze vraaggericht kunnen werken. Door het kweken van een ‘can do attitude’ geef je medewerkers zelfstandigheid en vrijheid in denken, doen en laten. De verantwoordelijkheid die zij daardoor ervaren leidt tot stevigere besliskracht lager in de organisatie.

Medewerkers met een ‘can do attitude’ worden namelijk continue geprikkeld om te denken in oplossingen en mogelijkheden. Zij vergroten daarmee de wendbaarheid van de totale organisatie. Hoe creëer je als organisatie een omgeving waar deze attitude een vaste plek krijg binnen het menselijk kapitaal?

Vertrouwen als vertrekpunt is makkelijker gezegd dan gedaan

Alle termen die we hiervoor noemen slaan eigenlijk op autonomie. Maar sturen op autonomie is makkelijker gezegd dan gedaan. Dit begint namelijk bij de overtuiging van de werknemer zelf. Het is niet een middel, een tool, maar een doel op zich. Als manager ‘je handen van het team aftrekken’ om ze vrijheid te geven in denken en doen en laten volstaat niet. Hoeveel vertrouwen daarmee ook gepaard gaat, het geven van vertrouwen na soms wel 30 jaar directief leiderschap betekent niet direct dat werknemers zelf ook dit vertrouwen hebben. De ‘can do attitude’ gaat over veel meer: het gaat over het empoweren van medewerkers. Daarvoor zijn enkele bekende randvoorwaarden.

De randvoorwaarden voor een ‘can do attitude’

De kern van empowerment ligt naast het versterken van vertrouwen van het menselijk kapitaal in hun eigen kunnen in het identificeren en elimineren van blokkades die in de weg staan van een gepaste ‘can do attitude’. Wees je daarbij wel bewust van de aannames die aan het vertrekpunt ten grondslag liggen.

1. Identificeren en elimineren van blokkades

Allereerst ga je ervan uit dat iedereen die zijn werknemers wil empoweren momenteel beschikt over een werkpopulatie die tot op zekere hoogte powerless is. Onherroepelijk bevinden er zich dan aspecten binnen de organisatie die dit gevoel in stand hebben gehouden. Het is zaak om deze aspecten te identificeren en in kaart te brengen, om ze vervolgens aan te kunnen pakken. Denk aan een onpersoonlijke en hiërarchische organisatiestructuur, een beloningssysteem dat zelfsturing afstraft of gebrek aan duidelijkheid over de toekomst. Hierin speelt het management een hele belangrijke rol. Dit vraagt namelijk om het creëren van condities en het delen van informatie waarmee deze onduidelijkheden worden weggenomen.

2. Versterken van het vertrouwen in eigen kunnen

Ten tweede zullen de werknemers vertrouwen moeten krijgen dat ze het écht zelf kunnen. Door herhaaldelijk werknemers te begeleiden in het leveren van goede prestaties, wordt het gevoel versterkt dat hun moeite zich succesvol zal uitbetalen. Zodra werknemers meer geloof in hun eigen persoonlijke effectiviteit ben je op de goede weg. Managementstrategieën als participatief managen, het geven van eerlijke en positieve feedback, aanmoedigen en het opdoen van zoveel mogelijk succeservaringen dragen hier effectief aan bij. De experimenten van Pavlov zijn een platgeslagen voorbeeld van wat hier gebeurd. Herhaaldelijke blootstelling aan positieve ervaringen leiden tot gedragsmatige veranderingen: ik kan het, en nu ga ik het doen ook.

Geef nooit meer autonomie dan een medewerker aan kan

Als laatste is het belangrijk om te beseffen dat naast het faciliteren van de juiste randvoorwaarden, als het wegnemen van blokkades en het sturen op de ‘can do attitude’ ieder individu een eigen tempo heeft. Essentieel is dat je nooit meer autonomie geeft dan de medewerkers aankunnen. Vergelijk het met een kind dat leert fietsen. Je neemt pas de zijwieltjes eraf als je weet dat het kan fietsen.

Meer weten? Lees dan hier verder over onze trainingen gericht op Output Management.

Terug naar overzicht


© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton