De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Leider van identiteiten

Als de leider bewust de identiteit van een organisatie of een team vormgeeft, kan hij de wereld veranderen. Dat betogen Paul Kop en Jitze Reeder deze week op HRzone.nl. Tijdens de HR Summit schoven vijf HR-kopstukken aan om te praten over identity leadership in een veranderend landschap.

De leidinggevende rol is een sociaal construct. Hoe dat wordt ingevuld, wordt niet bepaald door de leider, maar door leider én volgers:

…we consider them to be interdependent in such a way that leaders and followers both actively rely on each other to create the conditions under which mutual influence is possible. (Reicher et al, 2005).

HRzone schrijft: ‘Leiders van nu hebben dus inzicht in groepsprocessen en de werking van in- en outgroups. Paul Kop, verzamelde voor zijn artikel Het is nooit eenzaam aan de top de factoren die bepalend zijn voor het succes: hij of zij moet de groep naar buiten vertegenwoordigen, de individuele kenmerken verenigen en de groepsidentiteit versterken. Aan tafel licht Kop zijn standpunt verder toe: ‘Een modern leider vraagt zich af: “Hoe bespeel ik de groep? Ben ik in staat de groep een wij-gevoel te geven?” Goede leidinggevenden zijn in staat een groep bij elkaar te trekken en te verbinden. De moderne manager is een chef-kok van identiteiten.’

Identity leadership

De roep om identity leadership wordt versterkt door ‘platte’ organisaties en zelfsturing. Dat maakt dat leiderschap een andere rol krijgt. HRzone schrijft: ‘De nadruk ligt dus op verbinden en ondersteunen, en dat blijft onmisbaar. Ook Marc Razoux, HR County Leader bij Honeywell, verdedigt de noodzaak van leiderschap, maar vanuit een ander oogpunt. ‘De hectiek van alledag laat ons soms het belangrijkste vergeten: de mens in de organisatie. De doelen die een organisatie wilt bereiken, worden gehaald door mensen. Als we mensen niet richting en kaders geven, hoe willen we dan doelen bereiken? Zeker op de lange termijn en voor de continuïteit van een bedrijf is dat onmisbaar.’

De groei van de gunfactor

Kop: ‘Het fenomeen “gunnen” groeit. Je ziet dat succesvolle groepen of teams de leidinggevende taken gunnen aan één groepslid. Hij of zij moet daar wel van alles voor doen.’ Ester Zeeman, HR-directeur bij Allianz, bevestigt dit uit eigen ervaring: ‘In veel internationale bedrijven, bijvoorbeeld ook in België, is hiërarchie nog steeds belangrijk als het gaat om opvolging van de leider. Maar in de Nederlandse cultuur herken ik dit voor honderd procent.’

Door je als leider ‘binnen’ een groep te begeven, creëer je een identiteit die tot betere prestaties leidt. Er is echter nóg een reden om je als leider ervan te verzekeren dat je gedragen wordt binnen de groep. Jitze Reeder op HRzone: ‘Hoewel een leider zich binnen een team opstelt als ‘een van ons’, moet hij of tegelijkertijd het team naar buiten toe uitdragen. De toegevoegde waarde van het team of de organisatie wordt immers zichtbaar in het umfeld.’ Hoe geeft een modern leider dan invulling aan een dergelijke taak? Reeder: ‘Die spanning tussen in- en extern opzoeken is cruciaal voor succesvol leiderschap. Trek je te veel naar binnen dan verdwijn je in het dagelijkse werk, ben je te extern gericht dan verlies je het contact met je volgers. Dit geldt zowel voor de CEO als voor een manager van een afdeling of een team.’’

Tot slot

Doordat de leider binnen en buiten de eigen eenheid gezien wordt als een boegbeeld wordt de persoonlijke identiteit versterkt. Als leidinggevende in een moderne organisatie kan het lastig zijn om de balans te vinden tussen verschillende rollen en de belangen. Maar juist door die spanning op te zoeken houd je beweging in  het team en bouw je met je ambitie en het delen van successen verder aan een gezamenlijke identiteit!

Verder praten?

Jitze Reeder en Paul Kop praten graag verder met inspirerende mensen over identity leadership. Met u? Bel 0348 48 49 50.

Terug naar overzicht


© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton