De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Referenties

Equipe Zorgbedrijven

Om aan de toenemende vraag van de markt te kunnen blijven voldoen, moet Equipe Zorgbedrijven flink groeien. Dit vraagt om meer ondernemerschap in de organisatie, minder afhankelijkheid van het hoofdkantoor én een meer decentrale beslissingsbevoegdheid.

Meer ondernemerschap, met behoud van kwaliteit

Om de groei voort te kunnen zetten, koos Equipe voor een aanpak gericht op het versterken van leiderschap en het verankeren van ondernemerschap in de cultuur. Vanuit nieuwe kernwaarden en uitgangspunten. Onder het motto: Decentraal waar het kan, centraal waar het moet. Met aandacht voor eigenaarschap, lokaal ondernemerschap en kwaliteit.

Onze aanpak

Definitie
Lagerweij vertaalde de collectieve ambitie naar leiderschapsgedrag. Het gewenste leiderschap, op basis van het model van concurrerende waarden van Quinn, draaide om het uitdragen van de visie, sturen op commercialiteit en kwaliteit, horizontale cohesie tussen leidinggevenden en het ontwikkelen van medewerkers. Ook de gewenste cultuur werd in kaart gebracht.

Diagnose
Toen duidelijk was wat het doel was, werd de huidige situatie in kaart gebracht met een onderzoek naar cultuur en leiderschap (OCL) en individuele assessments. Daarbij werken we vanuit de positieve psychologie; waar zit het potentieel om je doelen te bereiken? De assessments richtten zich op het ontwikkelen van een hoog empathische manier van leidinggeven.

Ontwikkeling en borging
We zetten ontwikkelinterventies in op drie niveaus:

Collectief: de directie zet in op voorbeeldgedrag om zo het gewenste gedrag bij leidinggevenden te stimuleren.
Management: leidinggevenden ontwikkelden nieuwe managementvaardigheden en er is een veilig leerklimaat gecreëerd.
Individueel: coachingsessies met leidinggevenden waarin vooral aandacht was voor persoonlijke uitdagingen.

Borging: Om de voortgang te borgen, meten we de ontwikkeling van de organisatiecultuur periodiek op basis van wetenschappelijk samengestelde vragenlijsten.

Resultaat

Er is een sterk team ontstaan van mensen met inzicht in hun eigen kracht, in wat ze kunnen en willen. Hierdoor zijn mensen echt ‘opgestaan’. Leidinggevenden zijn meer ondernemer binnen de organisatie, er is minder afhankelijkheid van het hoofdkantoor en de beslissingsbevoegdheid ligt meer decentraal. Het bewustzijn ten aanzien van ontwikkelen is sterk toegenomen en ontwikkelen is een integraal onderdeel geworden van de organisatiecultuur.

‘Na een intensief ontwikkelingstraject zit iedereen nu op de juiste plek. We vormen één team met dezelfde visie: zelfstandig waar het kan, samen waar nodig.’

Jaco Donselaar, operationeel directeur Equipe Zorgbedrijven

Definitie

  • Vaststellen gewenst leiderschapsmodel.
  • Vertalen uitgangspunten naar gewenste cultuur.

Diagnose

  • Onderzoek naar cultuur en leiderschap (OCL) en assessments.

Ontwikkeling en borging:

  • Voorbeeldgedrag directie.
  • Leidinggevenden nieuwe vaardigheden en creëren veilig leerklimaat.
  • Individuele coaching.
  • Periodieke meting organisatiecultuur.

Resultaat:

  • Meer eigenaarschap en ondernemerschap leidinggevenden..
  • Minder afhankelijkheid van hoofdkantoor.
  • Beslissingsbevoegdheid ligt meer decentraal.

‘Onze organisatie heeft enorme stappen gemaakt het afgelopen jaar. Van een intern gerichte organisatie naar een cliëntgericht en extern georiënteerd bedrijf. Hierdoor zijn we nu klaar voor verdere groei.’

Jaco Donselaar, operationeel directeur Equipe Zorgbedrijven

Over Equipe Zorgbedrijven

Equipe Zorgbedrijven is een zelfstandige groep van hoog gespecialiseerde klinieken in Nederland. Patiënten kunnen op 18 verschillende locaties terecht voor zowel verzekerde als niet verzekerde zorg. De hoofdvestigingen bevinden zich in Eindhoven, Amsterdam, Enschede, Rotterdam en Velp. Onder Equipe Zorgbedrijven vallen Velthuis kliniek (cosmetische behandelingen), Helder kliniek (spataderen en anale aandoeningen) en Xpert Clinic (hand- en polszorg).

Alle klinieken hebben een ISO-certificatie en dragen het ZKN-keurmerk. Daarnaast ontwikkelde Equipe Zorgbedrijven een eigen kwaliteitssysteem waarmee de kwaliteit van de geleverde zorg, de veiligheid en de cliëntgerichtheid in kaart wordt gebracht. Uit klantentevredenheidsonderzoek blijkt dat patiënten Equipe waarderen met gemiddeld een dikke 8.

Met een duidelijke focus en ambitie op het verlagen van de zorgkosten, het continue verbeteren van de kwaliteit en daarmee de klantbeleving is Value Based Healthcare binnen de merken van Equipe Zorgbedrijven een levensstijl om de duurzame groei mogelijk te maken.

Equipe Zorgbedrijven is sinds jaren een pionier op het gebied van private zorg in Nederland.

Zorg kan altijd slimmer, beter en vriendelijker!


© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton