De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Onze thema’s

Onze specialisten houden zich elke dag bezig met duurzame effectiviteit, doelgericht leiderschap en nieuwe vormen van samenwerking. Samen met onze klanten en partners ontwikkelen we HR-programma’s en publiceren we, bijvoorbeeld in een whitepaper.

Duurzame effectiviteit
In een organisatie waarin werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief kunnen werken draagt iedereen bij aan de doelen van de organisatie. Maar hoe houdt u medewerkers bevlogen? En hoe blijven ze inzetbaar als de organisatie verandert? Wij richten ons op werknemers in staat laten zijn om het huidige en toekomstige werk bevlogen te kunnen uitvoeren.
Lees verder

Leiderschap en management development
In het landschap van leiderschapsontwikkeling zijn twee dominante stromingen herkenbaar. De eerste is de retraite-aanpak, gericht op zelfreflectie, introspectie en rust. Een tweede stroming is die van trainingsmodules voor alle in die organisatie werkzame managers, ter bevordering van generiek managementgedrag. Deze aanpakken sluiten niet meer aan op de praktijk van modern leiderschap. Dat leiderschap gaat over individueel gedrag in relatie tot ambitieuze organisatiedoelen. In andere woorden: zelfinzicht én context, reflectie en actie. Lees meer

Doelgericht leiderschap
Wat betekent leiderschap in een tijdperk van zelfsturing? Van medewerkers wordt steeds vaker verwacht dat zij zelfstandig, creatief en probleemoplossend werken. Modern leiderschap gaat daarom over de balans tussen ruimte geven en sturen op output. Leiden vanuit de kracht van je persoonlijkheid. Coachend, inspirerend. Dit vraagt een andere state of mind van leiders dan tien jaar geleden. Het gaat om afstand bewaren en blijven sturen. Om jezelf én de constant veranderende organisatie te begrijpen. Doelgericht en invoelend tegelijk.

Het nieuwe samenwerken
De huidige trend in samenwerking is relatief kleine, zelfstandige units met een eigen resultaatverantwoordelijkheid. Veel organisaties experimenteren hiermee, bijvoorbeeld in de vorm van tribes, ‘vlekken’ of intrapeneurship. Hoe faciliteert u mensen om door de muur van afdelingen heen te breken? Het nieuwe samenwerken gaat over verantwoordelijkheid en verbindende autonomie en vereist balans tussen sturing en ruimte geven, tussen gebondenheid en eigen initiatief.

Whitepaper Het Mens Effect
cover-whitepaperVoor elke organisatie-uitdaging staat een mens. Uiteindelijk moet deze zijn unieke combinatie van competenties, eigenschappen en ervaring aanwenden om tot de oplossing te komen. Dat noemen wij Het Mens Effect.

Download nu de whitepaper

 

Whitepaper De kunst van
veranderen
Echte verandering is verandering van gedrag. In deze whitepaper verenigt Paul Hoogstraten zijn passie voor kunst en organisaties. Lees meer

Of download nu de whitepaper

© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton