De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Personal Branding bij de Koninklijke Landmacht

Inspirerend leiderschap en Personal Branding liggen de laatste jaren steeds meer in elkaars verlengde. Personal Branding gaat over het actief beïnvloeden van associaties die anderen van je hebben. Personal Branding laat je reflecteren op wie je bent, wie je wilt zijn en hoe je dat effectief naar buiten brengt.

Deze manier van reflecteren is ook van belang bij inspirerend leiderschap. Leiders vertegenwoordigen de collectieve ambitie, nemen mensen hierin mee en stellen anderen in staat doelen te behalen. Dit vraagt van moderne leiders dat ze steeds meer denken in termen van ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?‘ Ze moeten steeds scherper voor de geest hebben: wat is mijn merk en welke boodschap draag ik uit?

Voor de leidinggevenden van de Koninklijke Landmacht is dit niet anders. Vandaar dat Annemarie Gils en Jitze Reeder op 1 september 2017 een masterclass Personal Branding verzorgden. De focus van deze dag lag vooral op: hoe presenteer ik mij als leider richting de buitenwereld en waar staan we voor als Defensie. Hieronder een aantal impressies van de dag, vanuit de filmzaal in de Generaal-Majoor Kootkazerne, inclusief het ‘merkschild’.

Meer weten?
Wilt u meer weten over een masterclass personal branding of inspirerend leiderschap? Contact dan Jitze Reeder, leiderschapsexpert en commercieel directeur, of Annemarie Gils, principal consultant, op 0348 484950

Terug naar overzicht


© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton