De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Privacy statement

Lagerweij heeft veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel daarvan is het waarborgen van de privacy van (potentiële) klanten en kandidaten. Dit doen wij conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Doeleinden verwerking
Lagerweij & Partners Consultants B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: onze dienstverlening optimaliseren.

Wettelijke grondslag verwerking
Lagerweij & Partners Consultants B.V.  verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Lagerweij & Partners Consultants B.V.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Lagerweij & Partners Consultants B.V.   verstrekt, dan kan betrokkene geen bericht, nieuwsbrief en/of Whitepaper ontvangen.

Categorieën en bron persoonsgegevens
Lagerweij & Partners Consultants B.V.  heeft e-mail adressen van website bezoekers uit de volgende bron verkregen: de door betrokkene zelf ingevulde adresgegevens op de site.

Dit betreft geen openbare bron.

Ontvangers persoonsgegevens
Lagerweij & Partners Consultants B.V.  zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Lagerweij & Partners Consultants B.V.  worden bewaard voor een duur van maximaal 1 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering
Lagerweij & Partners Consultants B.V. gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van het nemen van besluiten gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) van uw persoonsgegevens.

Lagerweij & Partners Consultants B.V.  hanteert de volgende onderliggende logica ten aanzien van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming: E-mail adresgegevens worden gebruikt om betrokkene de Nieuwsbrief en/of een White paper te doen toekomen.

Voornoemde geautomatiseerde besluitvorming dient het volgende belang/de volgende belangen van betrokkene: het aan betrokkene kunnen verstrekken waar hij/zij om verzocht heeft.

Op basis van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming kunnen de volgende gevolgen voor betrokkene worden verwacht: betrokkene ontvangt via de mail waar hij/zij om verzocht heeft (Nieuwsbrief of Whitepaper).

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Lagerweij & Partners Consultants B.V.  te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Lagerweij & Partners Consultants B.V.  verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Lagerweij & Partners Consultants B.V.  doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door hiertoe via mail een verzoek in te dienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Lagerweij & Partners Consultants B.V. 
Computerweg 22
3542DR  UTRECHT
info@Lagerweij.nl
0348 484950

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lagerweij & Partners Consultants B.V., neem dan contact op met Lagerweij & Partners Consultants B.V.  via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookiestatement


© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton