De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wendbaarheid en identiteit

Do you really know why you do what you do?

Juist nu de wereld om ons heen vertraagd heb je misschien het idee jezelf vaker ‘tegen’ te komen of meer stil te staan bij wat je drijfveren zijn. Maar hoe goed kennen we onszelf nu echt?

Petter Johansson onderzoekt ‘choice blindness’. De overtuiging dat we krijgen wat we willen, zelfs als dat niet zo is. Onvoorstelbaar zal je misschien denken… Of maakt dit ons juist flexibel om kwesties van beide perspectieven te kunnen benaderen? Zijn advies: weet dat je jezelf minder goed kent dan je denkt. Laat daarnaast de behoefte aan (keuze)consistentie los. Hoe? Geef jezelf en elkaar de ruimte om terug te komen op beslissingen.

Bekijk hier de Talk.

What makes a good life?

Dat we op dit moment wel wat positiviteit kunnen gebruiken behoeft geen uitleg. Maar hoe doe je dat dan, een gelukkig leven leiden? Een gigantische metastudie wijst een cruciale factor aan: Het hebben en onderhouden van sociale banden of relaties waarover je tevreden bent. Deze relaties werken als het ware als een buffer voor lastige gebeurtenissen.

De tip die wordt gegeven: ‘misschien kan je gewoon je schermtijd door mensentijd vervangen’ blijkt nu lastiger dan ooit. Maar wees creatief en onderzoek de mogelijkheden om je sociale relaties juist nu te onderhouden. Welke creatieve oplossingen heb jij al bedacht of voorbij zien komen?

Bekijk hier de Talk.

Why working from home is good for business

Het is misschien even wennen – thuiswerken met drie kinderen, een partner en misschien zelfs huisdieren onder één dak – maar de voordelen liegen er niet om:

 • Je benut kennis beter: iemand hoeft niet in de buurt te zijn om gebruik te maken van zijn of haar expertise.
 • Je komt tegemoet aan de menselijke behoefte aan autonomie: mensen kunnen zelf hun dag indelen.
 • Je bespaart de tijd die je normaal aan reizen zou besteden, die kun je mooi besteden aan dingen die belangrijk zijn.

Wel is het extra belangrijk om elkaar te betrekken bij besluitvorming en om alles goed vast te leggen zodanig dat je collega s‘ avonds door kan op waar jij overdag mee bent begonnen. En natuurlijk goed werkende wifi en een prettige thuis-werk-plek.

In deze TED de ervaring van de oprichter van WordPress die nooit anders gedaan heeft.

Vergeet de pikorde!

Veel organisaties denken nog steeds dat ze productiever kunnen worden met het ‘Superkippenmodel’: de meest productieve medewerkers aan de top zetten. Maar deze ‘Superkippen’ ontlenen hun succes vaak aan het onderdrukken van de productiviteit van de rest…

Inmiddels weten we beter, niet alleen voor kippen maar ook voor mensen in teams geldt dat andere factoren dan ‘pikorde’ bijdragen aan succes. Elkaar de tijd geven, empathie en behulpzaamheid tonen en sociale verbondenheid blijken belangrijke voorspellers.

Rivaliteit vervangen door Sociaal Kapitaal en op die manier succesvol 2020 starten? Dat vraagt onder meer om het herdefiniëren van leiderschap en het scheppen van de juiste omstandigheden.

Kijk verder en leer meer!

Diversity and inclusion in the workplace

‘Diversiteit dé HR trend van 2019!’ Precies die insteek, diversiteit zien als ‘iets leuks om erbij te doen’, is waar Janet Stovall tegen pleit in haar talk over diversiteit en inclusie op het werk.

Inclusie is niet slechts geven om diversiteit, het is er zo veel om geven dat je er echt iets aan gaat doen. Organisaties hebben hierin een belangrijke en serieuze voorbeeldrol. Door diversiteit te managen en inclusie te cultiveren ontstaat past echt impact en succes.

Kijk verder!

How to change your behavior for the better

Hoeveel van jullie hebben te veel gegeten in de afgelopen maand? Hoeveel van jullie hebben minder gesport dan je zou moeten? Hoeveel van jullie hebben wel eens geappt tijdens het rijden?

Mooie Tedtalk over wat we weten dat we zouden moeten doen, maar niet doen. Hoe komt dat? Onderzoek toont aan dat weten niet genoeg is om gedrag te veranderen. De sleutel ligt in het wegnemen van wrijving! Hoe doe je dat? Kijk verder!

Meer weten over wendbaarheid?

https://www.lagerweij.nl/wendbaarheidmeten/

How to build (and rebuild) trust?

Eerder deze week: vertrouwen aan de basis van een wendbare organisatie en een #cando mentaliteit. Maar hoe doe je dat, vertrouwen bouwen?

Cultuurbouwer Frances Frei benoemt drie essentiële bouwstenen waaronder authenticiteit. Jezelf zijn. Dat lijkt makkelijk maar kan soms knap lastig zijn. Aan leidinggevenden de opgave om ruimte te creëren voor authenticiteit. Voor medewerkers, en voor zichzelf.

Benieuwd naar de andere bouwstenen? Kijk verder!

My identity is a superpower – not an obstacle

Niet alleen in Hollywood. Ook in organisaties bestaat de neiging om gebaseerd op vooroordelen en aannames bepaalde rollen of functies aan bepaalde identiteiten toe te schrijven. Dat soort systemen zijn van grote invloed en kunnen volgens Ferrera pas worden doorbroken wanneer we zelf onze identiteit als superkracht en niet als obstakel durven zien.

De eerste stap? Wegblijven van aannames en vooroordelen en grondig onderzoek doen naar alle aspecten van iemands identiteit. Pas dan kun je uitspraak doen over passende rollen en functies. Kijk verder!

Why you should know how much your coworkers get paid

Weet jij hoe veel jouw collega’s verdienen?

Het is voor de meesten van ons ongebruikelijk of oncomfortabel om het daar openlijk over te hebben. Openheid rondom salarissen blijkt echter een positieve uitwerking te hebben op zowel medewerkers als organisaties. Het helpt bijvoorbeeld bij het verkleinen van discriminatie en het vergroten van diversiteit.

Meer weten? Kijk verder maar kijk ook eens op de website van Heemstra | Persoonlijk beloond.

Flow, the secret to happiness

Wist je al dat het de Week van het Werkgeluk is?

Volgens Csikszentmihalyi, een van de voortrekkers van de positieve psychologie, is flow het geheim tot geluk. Flow is een mentale staat waarin je doelgericht en volledig opgaat in bezigheden en de tijd vergeet. Wanneer heb jij dat voor het laatst ervaren?

Flow is sterk gerelateerd aan persoonlijkheid. Meer weten? Kijk verder of onderzoek aan de hand van persoonlijkheid en identiteit hoe je werkgeluk kan vergroten.

 

How to disagree productively and find common ground

Agree to disagree. Wendbaar zijn vraagt interpersoonlijk aanpassingsvermogen. Dat betekent niet dat we het in samenwerking altijd maar eens moeten worden. Integendeel, het oneens zijn kan ons verder helpen.

Weten welke drie technieken je kunt gebruiken? Kijk verder!

How to make stress your friend

Omgaan met stress en spanning is een van de belangrijkste voorspellers van wendbaarheid. Volgens GZ psycholoog Kelly McGonigal helpt het om stress anders te benaderen. Niet als vijand maar als vriend. Weten hoe? Kijk dan verder.Wist je dat je met behulp van onze Agility Scan de manier van omgaan met stress als onderdeel van wendbaarheid van medewerkers of van jezelf in kaart kunt brengen?

5 ways to lead in an era of constant change

De wendbaarheid van medewerkers bepaalt de wendbaarheid van organisaties. Om je als organisatie staande te houden in constante verandering is het logisch om te selecteren op wendbare medewerkers.

Maar het werkt ook andersom: spreek vanuit de organisatie en het leiderschap de wendbaarheid van de medewerkers aan.

Onder andere middels purpose, visie, mogelijkheden en continu leren. Verandering hoeft geen uitputtingsslag te zijn. Kijk, luister en ontdek zelf.

How to keep human bias out of AI?

Racistische robots? Discriminerende algoritmes? De door de mens geprogrammeerde technologie blijkt lang niet altijd objectief. Juist in een wereld waarin AI een steeds belangrijkere rol gaat spelen, bijvoorbeeld ook in het objectief selecteren van medewerkers, is de uitdaging om technologie vrij te houden van menselijke bias. Hoe? Door:

 1. ons bewust te zijn van onze eigen biases en die in de technologie om ons heen.
 2. diverse teams te laten bouwen aan technologie.
 3. technologie te programmeren op basis van diverse ervaringen en experimenten.

Meer weten over biases en AI? Kijk verder!

Solving the workforce crisis of 2030

Divers selecteren als oplossing voor een globale arbeidscrisis in 2030. Zo had u er waarschijnlijk nog niet naar gekeken. Hoewel technologie tegen die tijd veel banen vervangt, groeit de vraag naar nieuwe banen en vaardigheden.

Om daarvoor schaarse en diverse arbeidskrachten wereldwijd te werven moeten we volgens Rainer Strack onze mensstrategie aanpassen. Hoe? Kijk verder!

The power of introverts

Vaak wordt er in het selectieproces voor leidinggevende functies gelijk gedacht aan extraverten: sociaal, dominant en overtuigend. Extraversie wordt in onze samenleving dan ook vaak een als positievere eigenschap gezien dan introversie. Hoe terecht is dit?

Divers selecteren betekent ook aandacht hebben voor diverse persoonlijkheden. Susan Cain praat over de kracht van introversie. Voorbeelden van grote leiders uit de geschiedenis zoals Mahatma Gandhi ondersteunen haar standpunt. Hoe? Kijk verder.

How to overcome our biases?

Wat maakt het toch zo lastig om divers te selecteren? We hebben allemaal biases die onze gedachten onbewust beïnvloeden. Ze vormen verhalen over anderen nog voordat we hen daadwerkelijk hebben ontmoet.

Verna Myers pleit ervoor onze vooroordelen te erkennen, er aandacht aan te besteden en juist naar onze ‘out-group’ toe te bewegen. Zoek toenadering tot de mensen om je heen met bijvoorbeeld een andere culturele achtergrond, van een andere leeftijd, met overgewicht, etc. en vorm nieuwe positieve associaties! Hoe? Kijk verder.

Color blind or color brave?

Divers selecteren. We raken er niet over uitgepraat. Om diversiteit te benutten is het belangrijk om niet kleurenblind maar ‘color brave’ te kijken naar verschillen. Hoe doe je dat?

Door verschillen te omarmen en erkennen in plaats van te negeren. Door om je heen te kijken en mensen op te zoeken die niet op je lijken en die niet denken en doen zoals jij. Er is moed voor nodig maar color brave kijken, naar huidskleuren, achtergronden, talenten, persoonlijkheden, drijfveren en veel meer, levert de mooiste dingen op. Kijk verder.

What makes you special?

Wanneer we ons team of onze organisatie willen verrijken, zijn we geneigd om te zoeken naar mensen ‘zoals wij’. Vanuit ander perspectief zijn we geneigd om hard ons best te doen te worden ‘zoals zij’. We willen gewaardeerd en gerespecteerd worden.

Mariana Atencia pleit ervoor dat we juist de kwaliteiten die ons en anderen ‘anders’ maken meer moeten omarmen. Een belangrijk inzicht voor werkgevers en werknemers: anders zijn is een voordeel. Wanneer we dat zo durven zien levert het ons veel op. Kijk verder.

Motivatie mismatch

Dan Pink maakt zich ernstige zorgen over de mismatch tussen wat sociologen en psychologen weten en organisaties doen, namelijk:

 1. Belonen en straffen werkt in de meeste gevallen niet
 2. Het verkleint de creativiteit en productiviteit van medewerkers
 3. De oplossing: beroep doen op de intrinsieke motivatie!

Herkenbare mismatch? Ga op zoek naar wat jouw medewerkers intrinsiek motiveert, wat hun drijft. Bijvoorbeeld met behulp van onze identiteitsdiamant.

Pleidooi voor behulpzamen

Medewerkers zijn van nature ‘gevers’, ‘nemers’ of ze balanceren daartussen. Onder de gevers bevinden zich zowel de meest als de minst productieve mensen. Hoe creëer je als werkgever een cultuur waarin gevers vanzelf floreren? Cruciaal is:

 1. Herken dat gevers je waardevolste maar ook meest kwetsbare mensen zijn. Bescherm ze, ook al sturen zij zichzelf.
 2. Creëer een cultuur waarin geven en elkaar hulp vragen de norm is.

Laat gevers de organisatie verbeteren. Wanneer mensen meer geven, helpen, kennis delen en anderen begeleiden groeit resultaat op elk organisatieaspect. Kijk verder.

Start with why

Hoe inspireer je de mensen om je heen? Door te weten waarom je het doet! Wie ben je en waar sta je voor? Zo inspireren leiders tot actie. Door te starten met het waarom, en pas daarna komt het hoe en wat.

Zij die beginnen met het waarom inspireren de mensen om zich heen en vinden de mensen die hen inspireren. Bekijk deze classic TED talk eens en stel jezelf vaker de vraag: waarom? Kijk verder.

A kinder, gentler philosophy of succes

De druk is hoog, er is meer mogelijk dan ooit, loopbaanstress groeit… Soms ontstaat er een gat tussen de realiteit en wat van ons verwacht wordt. Werknemers kunnen werksucces ook vanuit een zachtaardigere filosofie benaderen. Niet door ambities op te geven maar door er zeker van te zijn dat het eigen, niet door anderen of de maatschappij opgelegde, ambities zijn.

‘Own your ideas of success, own your ambitions’, Aldus Alain de Botton. Kijk verder.

Werk doen waar je van houdt?

Hoe zorg je ervoor dat jouw werknemers werk doen waar ze van houden? Volgens Scott Dinsmore zijn drie dingen voor hun van belang:

 1. Word zelf-expert: wat zijn jouw unieke krachten? Als je niet weet wat je zoekt vind je het namelijk nooit.
 2. Bepaal via welke kaders (mensen, gezin, gezondheid, succes, prestaties, etc.) jij keuzes maakt en wat voor jou belangrijk is.
 3. Besteed aandacht aan en leer van ervaringen: wat betekent succes voor jou?

De belangrijkste boodschap: leer over en leer van jezelf. Kijk verder.

Hoe zelfsturing werkt?

Zelfsturing fantastisch en ideaal of een flinke uitdaging? We willen vrijheid maar ook structuur, we willen autonomie maar ook verbinding. How to get the best of both worlds? Zelfsturing betekent niet dat we massaal voor onszelf beginnen, wél dat we weten waarom we werken en dat we ons identificeren met de organisatie.

Luister verder en bepaal hoe zelfsturing voor uw organisatie kan werken!

 

 

Voornemens werkplezier in 2019?

Wat maakt ons werk bevredigend? Onze tevredenheid is veel meer gecreëerd dan ontdekt. Ontdek zelf wat werk bevredigend maakt! #voornemens #werkplezier #2019

Onze identiteitsdiamant geeft inzicht in en sturing aan wat jou jou maakt. Download hier onze whitepaper over Identiteit.

Hoe verbeter je je self-awareness?

Een hele interessante TED-talk van organisatiepsychologe Tasha Eurich. Uit haar onderzoek blijkt dat self-awareness cruciaal is voor werkgeluk en werkprestaties. Erg opmerkelijk: hoewel 95% van ons self-aware denkt te zijn, is in werkelijkheid maar 10 tot 15% het. 

Onze identiteitsdiamant geeft inzicht in wat jou jou maakt. Download hier onze whitepaper over Identiteit.


© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton