De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Outputmanagement

De besliskracht in de organisaties komt lager te liggen om sneller en flexibeler in te spelen op ontwikkelingen. Wat betekent dat voor de managementstijl in uw organisatie? Outputmanagement zorgt voor sturing op gezamenlijke doelen door in te zetten op het creatief en innovatief potentieel van uw medewerkers en leidinggevenden.

Van taken naar verantwoordelijkheden
Bij succesvol outputmanagement stellen leidinggevenden duidelijke kaders en hebben medewerkers maximale bewegingsruimte.Outputmanagement helpt om te bepalen waar het werk van het team of de organisatie toe moet leiden, concreet, verifieerbaar en inspirerend. Wij onderzoeken welke aanknopingspunten de bedrijfscultuur en de huidige stijl van leidinggeven bieden om outputmanagement mogelijk te maken. En bieden vervolgens effectieve trainingen om de nieuwe manier van samenwerken eigen te maken.

Vragen rondom outputsturen pakken wij samen op met onze partner Output Academy.


© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton