De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Zelfsturing: Yes I can

Zelfsturing. Hoe creëer je de autonome mensen die het team dragen? Het gaat om het kweken van een ‘can do attitude’. En dit slijp je erin door een combinatie van voorbeeldgedrag en inspirerende collega’s. Lees ook het blog van Jeroen Tuinte hierover op HRzone.

Eén van de sleutelwoorden als het gaat om zelfsturing is autonomie. Vrijheid krijgen in denken, doen en laten. Vraaggerichte organisaties beseffen dat de inefficiëntie van een probleem drie keer omhoog delegeren, de organisatie al gauw de das om zal doen. Er moet vrijheid en vertrouwen gegeven worden aan de medewerkers zelf.

Vertrouwen als vertrekpunt

En hier zit ook precies het probleem bij veel bedrijven die autonomie proberen te geven aan medewerkers. Autonomie wordt vaak als een middel gezien, terwijl het eigenlijk een doel op zich is! Als manager je handen van het team aftrekken en denken ‘op naar zelfsturing’ volstaat niet. Na soms wel 30 jaar directief leiderschap kan je de werknemers wel vertrouwen geven, maar dat betekent niet direct dat ze zelf ook dit vertrouwen hebben. Het gaat om het kweken van een can do attitude: de medewerkers moeten dus empowered worden.

De rol van het boegbeeld

Mensen die weinig vertrouwen in eigen kunnen hebben, hebben zich ook vaak ineffectieve gedragingen eigen gemaakt. Deze gedragingen versterken hun toch al negatieve zelfbeeld, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Juist van deze mensen wil je het gedrag beïnvloeden. Een effectieve manier om dit te doen is door boegbeelden te creëren en deze zichtbaar te maken in de organisatie. Alleen al het uitvergroten van deze boegbeelden, en door de medewerkers ze te laten observeren en imiteren, is een interventie op zich. Door continue blootstelling hieraan slijp je een nieuw zelfbeeld in. Pas dan zal het leiden tot gedragsmatige verandering en durft men zelf keuzes te maken, initiatief nemen en daadwerkelijk autonoom te werk gaan. Drie manieren hoe de boegbeelden dit nieuwe zelfbeeld erin slijpen:

  • Herhaaldelijke positieve ervaringen
  • Verbale overtuiging
  • Positieve state of mind

Alle ballen tegelijk in de lucht houden

De boegbeelden in jouw organisatie leggen de basis voor de lange weg naar zelfsturing. Zij faciliteren de eerste stappen in het empowerment-proces door zelfvertrouwen te stimuleren. Gaandeweg zal je echter toch meerdere ballen in de lucht moeten gaan houden. Niet alleen het creëren van zelfvertrouwen, maar ook het wegnemen van blokkades en het geven van autonomie. Want deze spelen allemaal in interactie met elkaar. Essentieel is dat je nooit meer autonomie geeft dan de medewerkers aankunnen. Vergelijk het met een kind dat leert fietsen. Je neemt pas de zijwieltjes eraf als je weet dat het kan fietsen

Verder lezen?

Download dan nu onze nieuwste whitepaper via onderstaande link

 

Terug naar overzicht


© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton